I 1968, utførte George Land en forskningsstudie for å teste kreativiteten til 1600 barn i alderen fra tre til fem år. Han brukte  den samme kreativitets testen han utviklet for NASA for å hjelpe de til å velge innovative ingeniører og forskere. Testen fungerte så godt han bestemte seg for å prøve den på barn. Han re-testet de samme barna ved 10 års alder, og igjen ved 15 års alder. Resultatene var forbløffende når det gjaldt hvor mange prosent som var utpreget kreative: 

Testresultater blant 5-åringer: 98% 
Testresultater blant 10 åringer: 30%
Testresultater blant 15-åringer: 12%
Samme test gitt til 280.000 voksne: 2%

"Det vi har konkludert med,» skrev Land, "er at ikke-kreativ adferd er lært."

Gjennom trening og bevisstgjøring er det mulig å gjenoppdage den kreativitet som de aller fleste av oss mistet et sted mellom barn og voksen. Tilrettelegging for dette er en av de viktigste ting vi kan gjøre i arbeidslivet og i organisasjonslivet. Kreativiteten er mulig å gjenoppdage for den som leter...

(Kilde: George Land og Beth Jarman, Breaking Point and Beyond San Francisco. HarperBusiness, 1993)

Comment