I sin bok, Medici effekten, skriver forfatteren Frans Johansson at våre tanker har en tendens til å arbeide gjennom assosiasjoner mens de også har en tendens til å følge fastsatte mønstre. Tankene våre følger de assosiasjonene de er vant til å følge, som ofte bringer de minst kreative og innovative løsningene.

Det å følge vante assosiasjoner har sine store fordeler, men det har også sin pris.

”Mønstre er viktige og avgjørende for produksjon, men ofte hemmende i forhold til innovasjon”.

Det hemmer vår evne til å tenke bredt og kreativt. Vi hopper for raskt til konklusjoner og skaper hindringer for alternative måter å se situasjoner på.

 

Hvordan  kan vi bryte disse mønstrene slik at det kan åpnes opp for en bredere og mer kreativ tenkning.

Utsett deg for forskjellige inntrykk og kulturer:

Gjennom ulike inntrykk og opplevelse av kulturer kan du lettere unngå fastsatte mønstre. Det er lett å velge inntrykk og kulturer som bekrefter det vi allerede vet eller antar. Gjennom å bevist utsette seg for andre typer inntrykk vil nye assosiasjoner dannes og gamle antagelser utfordres. Ved å være klar over dette vil sannsynligheten for å se situasjoner fra flere perspektiver øke.

 

Eksperimenter :

Mange innovatører tenderer mot å være selvlærte. Dette innebærer at de har tilnærmet seg fagfelter på en annen måte enn den konvensjonelle, akademiske tilnærmingen. Det hjelper dem til å bryte de assosiative grensene som kompetanse bygger. Dette tyder på at det er fornuftig å bruke tid på å lese, lære og eksperimentere uten veiledning fra instruktører, kollegaer og eksperter. Dette bør skje i tillegg til formell kompetanse

 

Snu forutsetningene:

Det å tvinge frem et  sammenbrudd av assosiative barrierer, betyr at vi må omdirigere sinnet til å ta uvanlige veier, mens vi tenker på en situasjon eller et problem. En av de mest effektive måter for å utføre dette på, er å utfordre antagelsene ved å snu forutsetningene. Lek med forskjellige perspektiver. Poenget med dette er ikke å komme opp med en bestemt ide, men å frigjøre sinnet og unnslippe naturlige mønstre.

Comment