Viewing entries tagged
bransje

Drepende innstilling

Comment

Drepende innstilling

Har du noen gang vært med i en brainstorm eller idémyldring der man skal tenke ut nye ideer eller løse et problem? Det kan være kjempegøy og faktisk gi deg energi, og det kan være helt grusomt.

Jeg har jobbet i såkalt kreative bransjer i mer enn 10 år og vært i utallige idemyldringsmøter. Noen ganger føler jeg at jeg kommer med verdens beste forslag – og blir sånn tatt imot også. Andre ganger virker det som om det jeg sier faller helt igjennom. Hvorfor er det sånn?

Det kan jo selvfølgelig bety at ideen i utgangspunktet ikke er spesielt god – at ingen andre likte det jeg sa, fordi det rett og slett var et dårlig forslag. Ofte er det imidlertid slik at selve kulturen i møtet er feil. Her kommer to grunner til at ting går skeis:

Risikoen for å ta feil hindrer oss i å komme videre.                                                                  

Jeg har vært i drodlemøter der det var nærmest helt stille - ingen kom med svar på problemstillingen. Det betyr ikke at vi ikke hadde noen gode ideer.  Å si hva man mener eller tenker er personlig.. Det henger ikke bare sammen med å være kreativ. Det handler også om selvtillit, og tillit til de andre rundt drodlebordet. Hvis du er redd for at kollegaene ikke liker ideen din er sjansen stor for at du aldri deler den. Selvsensuren kommer fra dårlig selvtillit eller en dårlig kultur for å ta imot andres ideer, og de to tingene henger ofte sammen.

Vi heier bare på våre egne ideer.                                                                                                     

Du vet hvordan det er når du skal hilse på folk for første gang – og du kun konsentrerer deg så mye om ditt eget navn at du ikke får med deg hva vedkommende heter? Sånn er ofte idemyldring. Vi er kun opptatt av å få frem våre egne ideer. Vi hører egentlig ikke hva de andre sier. I tillegg vil vi veldig gjerne at vår idé skal kåres til den beste.

Det finnes en oppskrift for å endre denne kulturen. Vi må skifte fokus fra å først og fremst fremme ”min idé” til å skape den beste ideen sammen. Det gjør vi gjennom å faktisk lytte til hva den andre sier, og bygge videre på det fremfor å hele tiden fremme noe helt egenprodusert. Når jeg VET at folk faktisk hører på ideen min, og kanskje til og med bygger videre på den, øker det sjansen for at jeg våger å komme med forslaget. Ideen blir til i fellesskap, noe som også fører til at flere får eierskap – og det er ikke dumt når prosjektet skal utvikles videre.  

Comment